Podpora

Informace o záruce

Procházet podle

Produkty Standardní záruční list Prodloužení záruky
1 EM-EM2-R Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
2 EM-EM2-XR Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
3 EM-MI-Pack Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
4 FrostGuard-xxm Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
5 FS-x-2X Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
6 HWAT-x Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
7 GM2X Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
8 R-QN-N-xM2/T0 (T2QuickNet 90W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
9 R-QN-N-xM2TC-NRG (T2QuickNet 90W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
10 R-QN-P-xM2/T0 (T2QuickNet 160W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
11 R-QN-P-xM2/TC-NRG (T2QuickNet 160W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
12 R-QN-P-xM2/TE (T2QuickNet 160W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
13 R-RD-B-xM2/T0 (T2Red) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
14 T2-QN-N-10,0M2/T0 (T2QuickNet 90W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
15 T2-QN-N-xM/NRG (T2QuickNet 90W/m²) Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
16 TT 5000 & 5001 ACCESSORIES Standardní zásady |
17 TT FFS ACCESSORIES Standardní zásady |
18 TT1000 & TT1100 OHP ACCESSORIES Standardní zásady |
19 TT-EMR-SMARTGATEWAY-N5 Standardní zásady |
20 TT-EMR-TYPE702-TRANS-I5 Standardní zásady |
21 PROTONODE-RER-1.5K Standardní zásady |
22 HWAT-P1 Standardní zásady | Rozšířené zásady
23 TT1000 Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
24 TT5000 Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
25 TT-FFS (Fast Fuel Sensors) Standardní zásady |
26 TT FLAT PROBE Standardní zásady |
27 TT MINI PROBE Standardní zásady |
28 TTSIM-1 Standardní zásady |
29 TTSIM-1A Standardní zásady |
30 TTSIM-2 Standardní zásady |
31 TT1100-OHP Standardní zásady |
32 TTA-SIM Standardní zásady |
33 TTC-1 Standardní zásady |
34 TTDM-128 Standardní zásady |
35 TT-FLASHER-BE Standardní zásady |
36 TT-NRM-BASE Standardní zásady |
37 TT-FFS-FLOAT ASSY Standardní zásady |
38 TT-MET-PC Standardní zásady |
39 Monitorovací a alarmový modul TraceTek TT-TS12 s dotykovou obrazovkou Standardní zásady |
40 Raychem FrostGuard-ECO Control unit for FrostGuard heating cable kit Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
41 Raychem T2Red self-regulating under floor heating cable Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
42 Raychem CERAPRO underfloor heating cable Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
43 Raychem T2Blue under floor heating cable Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
44 Termostat podlahového vytápění Raychem NRG-DM Standardní zásady Formulář pro registraci online | Rozšířené zásady
45 NEW - Termostat Raychem Green Leaf EU pro podlahové vytápění Standardní zásady |

Jak zakoupit?

Najít místního obchodního zástupce a instalační techniky Najít zástupce nebo instalačního technika

Časté dotazy

Aby bylo možné vyměnit čidlo v případě poruchy, musí být nainstalováno v pružné trubce.  Sady QuickNet takovou pružnou trubku obsahují. U společnosti Pentair Thermal Management si lze také samostatně objednat 2,5m pružnou trubku o průměru 10 mm (referenční číslo:  6012-8949541). Tuto trubku je třeba nainstalovat těsně pod povrch dlaždic a může ji být proto nutné částečně zapustit do podkladu podlahy. Při použití desek T2Reflecta se trubka nainstaluje do drážky vyříznuté mezi dvěma deskami T2Reflecta.   Čidlo musí být umístěno uprostřed mezi dvěma vedeními topného kabelu. Hrot čidla musí být nainstalován minimálně 50 cm od plochy stěny, aby se zabránilo nespolehlivým měřením teploty podlahy (např. měření pod skříní).

(1013)

Jestliže se jedná o samoregulační kabel, např. T2Red, lze ho překřížit nebo lze umístit blízko sebe 2 vedení kabelu.
Pokud jde o kabel s konstantním výkonem, např. QuickNet, T2Blue nebo CeraPro, nesmí se překřížit, nesmí se umístit 2 vedení příliš blízko k sobě a nesmí být příliš zalitý.

(1039)

Topné kabely lze opravit. V seznamu místních skladových zásob jsou k dispozici speciální opravné sady.

(1010)

Ne, kabel nesmíte oddělit, zkrátit ani prodloužit. Zkrátit lze pouze hlavní přívod.

(1012)

Ne, systém T2QuickNet lze použít pouze ve zcela rovném, uzavřeném materiálu. Pro tento typ instalace je určen systém T2Reflecta, neboť se jedná o samoregulační systém, u kterého nehrozí nebezpečí přehřátí a poškození podlahy citlivé na teplo.

(1019)

Jestliže máte špatně izolovanou podlahu, chcete rychlé zahřátí podlahy nebo vyšší teplotu, zvolte T2QuickNet- Plus-160.

(1018)

Kvůli pohodlí a úspoře energie doporučujeme použít termostat Raychem NRG-Temp. Samoregulační topný kabel T2Red vyžaduje při zahájení provozu zatěžovací ráz. Termostat NRG-Temp je zkonstruován tak, aby tomuto zatěžovacímu rázu odolal. Při použití jiného termostatu s nižším spínacím výkonem než 13 A je třeba spínat otopnou soustavu prostřednictvím stykače.

(1035)

Snímání podlahy poskytuje mnohem stabilnější podlahovou teplotu. Při snímání teploty okolního prostředí může docházet k přílišným výkyvům podlahové teploty, takže může mít zákazník pocit, že podlahové vytápění správně nefunguje. Při snímání podlahy bude podlahová teplota příjemná a stabilní. Systémy podlahového vytápění T2 jsou tenké systémy, jejichž topný kabel je nainstalován v blízkosti povrchu podlahy. Systémy T2 reagují rychle oproti systémům podlahového vytápění se silnou konstrukcí, které mají obvykle vysokou hmotnost spojenou s vysokou setrvačností a pomalostí. Termostat s podlahovým čidlem tedy poskytuje vyšší účinnost, rychlé řízení a stabilní teplotu podlahového vytápění. Čidlo podlahového vytápění je ideální v místnostech s několika tepelnými zdroji. Např. koupelna s kombinací podlahového vytápění a topného žebříku. Aby byl zajištěn efektivní provoz podlahového vytápění s menším ovlivněním topným žebříkem, podlahové čidlo umožňuje lepší řízení, neboť měří pouze podlahovou teplotu.

(1040)

Lepidlo T2Reflecta potřebuje k vytvrzení přibližně 4 hodiny, potom ho lze znovu zpracovávat.  Poznámka: Toto lepidlo se nesmí použít jako malta pro tenkou podkladní vrstvu. Je to lepidlo.

(1036)

Systém lze řídit prostřednictvím termostatu s prostorovým nebo podlahovým čidlem.  Termostat s čidlem okolní teploty - jestliže je prioritou úspora energie a podlaha může zůstat částečně studená.  Podlahový termostat - praktický v případech, kdy je nejdůležitější pohodlí teplé podlahy. Ideálním řešením je přirozeně jejich kombinace.

(1015)

K upevnění dlaždic nebo kamenů na deskách T2Reflecta musí být použito lepidlo T2Reflecta Adhesive.  Některé druhy přírodního kamene, např. mramor, jsou však náchylné ke zbarvení a nesmí se použít, aby se na dokončené podlaze neobjevila místa s barevnými změnami. Informace o náchylnosti přírodního kamene ke zbarvení vám sdělí v obchodu s dlažbou.

(1011)

T2FloorTemp a T2DuoTemp mají maximální výkonové zatížení 16 A.

(1022)

K upevnění dlaždic nebo kamenů na deskách T2Reflecta musí být použito lepidlo T2Reflecta Adhesive.  Některé druhy přírodního kamene, např. mramor, jsou však náchylné ke zbarvení a nesmí se použít, aby se na dokončené podlaze neobjevila místa s barevnými změnami. Informace o náchylnosti přírodního kamene ke zbarvení vám sdělí v obchodu s dlažbou.

(1021)

Čidlo je třeba nainstalovat doprostřed mezi dva kabely. Čidlo lze nainstalovat do plastové/měděné trubky o Ø 10 -12 mm mezi dvě desky T2Reflecta. Rozteč stěn přibližně 0,5 m. Uložení lze však také provést do volné drážky topného kabelu.

(1034)

No, it is particularly important that T2Reflecta adhesive is used to stick the times!  We only give a warranty with the use of the T2 adhesive, as this has been developed to provide a high level of adhesion between aluminium and the tile.  Pentair Thermal Management cannot guarantee the adhesive qualities of alternative products.

(1014)

Ano, lze samostatně zakoupit opletenou spojku. Objednací číslo je SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Ne. Vnější opláštění kabelu není odolné vůči chemikáliím v oleji.

(1167)

Ne, topný kabel Raychem pro ochranu před mrazem je určen pouze pro pevné instalace.

(1168)

Ano, za předpokladu, že nebude překročena maximální délka vedení. Maximální délka vedení systému je nejkratší maximální délka vedení připojených topných kabelů.

(1169)

Ano. Raychem vyžaduje použití 30mA diferenciální ochrany.

(1172)

 NE!! Došlo by ke zkratu! Nainstalujte utěsňovací zátku RayClic-E-02.

(1175)

Ne, termostaty AT-TS-13 a AT-TS-14 mohou spínat více okruhů. Maximální délka okruhu závisí na spínacím výkonu (u AT-TS-13/14 je to 16 A). Jestliže jsou různé topné okruhy umístěny v oblastech s různou teplotou okolí (např. podzemní potrubí a volně umístěné venkovní potrubí), doporučujeme použít různé termostaty.

(1177)

Jestliže je topný kabel napájený, po několika minutách se ho dotkněte. Bude hřát.

(1179)

Použijte kabelové spony nebo lepicí pásku se skelnými vlákny. Pro plastové potrubí použijte hliníkovou lepicí pásku ATE-180 a aplikujte ji po celé délce topného kabelu.

(1180)

Topné kabely musí být uskladněny na suchém a čistém místě. Chraňte konce kabelů utěsňovací zátkou. Teplotní rozsah: +40 °C až +60 °C.

(1209)

Ne, topný kabel HWAT se instaluje na potrubí ve přímce.

(1212)

Na principu posloupnosti impulzů: určitý počet „celých vln“ projde a určitý počet je zastaven. Čím více „celých vln“, tím větší předaný výkon.

(1199)

Elektrické propojení v zařízení RayClic zajišťuje „nůž“, který prořízne elektrickou izolaci topného kabelu. Tento systém se nazývá „vytlačení izolace“.

(1200)

Zkontrolujte systém: - je správně nainstalovaná řídicí jednotka HWAT-ECO? - je správně nainstalovaná správná izolace? - zkontrolujte nastavení řídicí jednotky HWAT-ECO. V případě potřeby proveďte změny. - ověřte, že je udržovaná teplota minimálně o 5 °C nižší než je teplota bojleru.

(1207)

Časovač lze používat k vypnutí systému, když se nepoužívá řídicí jednotka HWAT-ECO. Jednotka HWAT-ECO zahrnuje funkce časovače QWT 05.

(1214)

Ne, k ochraně před mrazem nabízí společnost Raychem speciální topné kabely FS.

(1202)

EM2-XR je samoregulační topný kabel určený k ochraně venkovních zemních povrchů (rampy, pěšiny, schodiště atd.) před náledím a sněhem. Výkon kabelu EM2-XR v betonové desce je: 105 W/m při -15 °C, 100 W/m při -10 °C, 95 W/m při -5 °C a 90 W/m při 0 °C.

(1049)

Nejlepší

Raychem Certified PRO

Hledáte-li způsob, jak rozšířit své podnikání a dále rozvíjet činnosti, kterým se věnujete, pak by pro vás členství v programu certifikace instalačních techniků "Certified Pro" mohlo představovat rychlou cestu k většímu množství zakázek. Registrace na školení
Inspired Solutions for a Changing World