Certifikace „Certified Pro“ v oblasti podlahového topení

Školení programu certifikace "Certified Pro" v oblasti vytápěných podlah představuje vyvážený teoretický i praktický kurz, který se věnuje produktům Raychem pro podlahové topení. Zahrnuje následující prvky:

  • představení našeho programu certifikace "Certified Pro"
  • seznámení s výhodami jednotlivých produktů
  • volba správného produktu pro danou aplikaci
  • cenové nabídky a prodej hotových systémů podlahového topení
  • instalace systému podlahového topení, testování a uvedení do provozu
  • instalace, používání a naprogramování termostatu •
  • záruka a postupy při záručním plnění

Floor Heating Module Side

Inspired Solutions for a Changing World