Řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce, které nabízí společnost Pentair Thermal Management, zahrnuje plánování a řízení všech činností, které se týkají řízení zajišťování zdrojů, dodání, konverze a logistiky. Všechny tyto činnosti jsou prováděny pod deštníkem „provozní dokonalosti“.

Vzhledem k použití koncepce „hlavní nákupčí“ zodpovídají specialisté na dodávky ve společnosti Pentair Thermal Management za nákupy pro zákazníka anebo pro příslušný projekt. Řízení logistiky pro projekt je koordinováno s celkovým řízením projektu, aby byla zajištěna synchronizace s potřebami projektu a časovým plánem.

V důsledku toho jsou veškeré přesuny a uskladnění potřebných produktů, inventáře prováděných prací a dodávky z místa původu do místa dodání řízeny a provedeny s maximální přidanou hodnotou prostřednictvím strategického zajišťování zdrojů a je přitom brán zřetel na principy celkových nákladů na vlastnictví pro zákazníka.

 

Distribuční střediska

Standardní nabídka produktů společnosti Pentair Thermal Management se dodává ze dvou hlavních distribučních středisek v americké Kalifornii a belgickém Leuvenu. Veškerá logistika se provádí s využitím vyspělých způsobů plánování pod deštníkem „provozní dokonalosti“.

Inspired Solutions for a Changing World