Služby u zákazníka

Společnost Pentair Thermal Management již zkonstruovala systémy řízení ohřevu v rozsahu od pouhých několika metrů až po stovky kilometrů. Tyto zkušenosti nám umožnily vyvinout nástroje, protokoly a, což je nejdůležitější, získat odborné znalosti pro úspěšné zvládnutí instalace těchto systémů o libovolné velikosti.

V centru veškerého našeho sledování zdrojů je náš mnohotvárný databázový software konstrukční databáze Pentair, který oznamuje důležité články vývoje projektu. Činnosti v rámci služeb u zákazníka se řídí plánem kvality konstrukce společnosti Pentair Thermal Management.

Flexibilní služby při dojednávání smluv

Společnost Pentair Thermal Management je schopna nabídnout různé služby při dojednávání smluv. Můžeme působit jako hlavní dodavatel, řídit subdodavatele v továrně vyškolené pracovní síly a pomoci s využitím místních subdodavatelů, nebo působit jako manažer konstrukce doprovodného otápění a izolace. Naše celosvětové a oblastní služby zahrnují předběžné sestavení, mobilizaci, konstrukci, instalaci, služby po realizaci a plnou provozní podporu.

Závazek

Krédem vedení společnosti Pentair Thermal Management je mít vyškolené a efektivní pracovníky; zaměstnanci, kteří provádějí specifické přidělené úkoly mají kvalifikaci na základě náležitého vzdělání, školení anebo požadovaných zkušeností. Zaměstnanci společnosti Pentair Thermal Management jsou stejně různorodí jako produkty, které nabízí, což jí umožňuje poskytnout pro libovolný projekt systému řízení ohřevu instalátory, stavební dozor, montážní techniky, zajištění a řízení jakosti anebo řízení projektu.

Inspired Solutions for a Changing World