Bezpečnost

Ve všech fázích projektu společnost Pentair Thermal Management uplatňuje koncepci celkového řízení ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti, aby bylo možné posoudit rizika a identifikovat vhodná opatření k řízení a minimalizaci rizik a nebezpečí.

Jsou určeny kompetentní osoby k zajištění shody se strategií společnosti, požadavky klienta a zákonných ustanovení. Podnikají potřebné kroky k většímu povědomí o osobní bezpečnosti a tím i k zajištění beznehodového pracoviště.

Manažeři a vedoucí pracovníci přebírají v příslušných oblastech iniciativu v zajištění bezpečného pracovního prostředí. Všichni zaměstnanci si jsou vědomi své odpovědnosti dávat pozor sami na sebe a na ostatní osoby, které mohou být ohroženy jejich prací, a spolupracovat se společností při plnění svých povinností.

Inspired Solutions for a Changing World