Řízení projektů

Při realizaci všech služeb je třeba využívat postupy při řízení projektu. Platí to pro projekty všech velikostí i pro udržovací služby jako jsou prověrky a nouzové zásahy. Kritickými faktory, které je třeba u projektu řídit, jsou náklady, čas, prostředky, tok informací a kvalita: správným řízením lze minimalizovat rizika.

Všechna evropská servisní střediska společnosti Pentair Thermal Management se řídí stejnou množinou postupů a využívají totožné systémy. Společnosti to umožňuje efektivně poskytnout požadovanou službu při splnění (a často i přesažení) požadavků na čas, kvalitu a rozpočet.

Pro řízení nejdůležitějších faktorů byly zavedeny tyto systémy a postupy:

Řízení bezpečnosti

Zavedení kultury bezpečnosti a komplexního systému řízení bezpečnosti, který je akreditován specialisty na bezpečnost (např. SCC, VCA, OHSAS 18001 a ROSPA) přispělo k naprosté bezpečnosti produktů a služeb společnosti Pentair Thermal Management.

Zajištění a řízení jakosti

Společnost Pentair Thermal Management vyvinula a nasadila systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Program zajištění a řízení jakosti je zárukou, že je ve všech produktech, službách a systémech poskytovaných společností Pentair Thermal Management dodržen vysoký stupeň kvality v kombinaci s cílem dosáhnout pro zákazníka co nejnižších nákladů na vlastnictví.

Řízení projektu

Řízení je páteří každého úspěšného projektu. Díky tomuto řízení je dodržován časový plán a rozpočet projektu. Řízení projektu zahrnuje řízení nákladů, časový plán projektu a řízení dokumentace a informací. Všechna tato řízení jsou nezbytná pro efektivní řízení projektu.

Organizace

Po celé Evropě jsou místní projektové kanceláře, které jsou schopny provádět řízení projektů a konstrukční návrhy projektů a dokážou rychle reagovat na projektové požadavky (např. objasnění cenové nabídky, technické rozpravy, schůzky ohledně postupu atd.) a porozumět místní kultuře, jazyku, specifikacím a potřebám podnikání.

Inspired Solutions for a Changing World