Uvedení do provozu a spuštění

Uvedení systému řízení ohřevu do provozu se provádí, aby byla zajištěna správná instalace a funkce systémů před předáním koncovému uživateli. Společnost Pentair vyvinula zkušební systém a postup uvedení do provozu, jež se řídí plánem prohlídek a přezkoušení, který zajišťuje naprosté proniknutí do stavu zkoušených okruhů.

Skupina, která zajišťuje ve společnosti Pentair Thermal Management uvedení do provozu, ověří, že:
  • jsou přezkoušeny všechny systémy řízení ohřevu a jsou připraveny k provozu.
  • jsou dokončeny a zkontrolovány všechny práce na izolaci (vizuálně a pomocí infračervených technologií).
  • jsou přesně vyplněny všechny požadované záznamy o přejímací zkoušce pro elektrické rozvaděče a jednotlivé elektrické okruhy doprovodného otápění a jsou předány koncovému uživateli.
  • jsou zaznamenány všechny případné nedostatky

Inspired Solutions for a Changing World