Ukončovací sady

Systémy doprovodného otápění jsou složité entity, které často vyžadují vysokou úroveň inženýrství, aby poskytovaly optimální výkon. Kritickými součástmi správně fungujícího systému doprovodného otápění jsou sady pro připojení napájení, spojovací sady, můstky a sady utěsňovacích zátek. Naše značky spojovacích sad Raychem a Frostex jsou navrženy a schváleny pro použití ve spojení s kabely pro elektrické doprovodné otápění značky Raychem, Pyrotenax, Tracer, Frostex a WinterGard.

Inspired Solutions for a Changing World