Energie

Engineering design services for power industries

Společnost Pentair Thermal Management nabízí celosvětově na klíč konstrukční a realizační služby pro řízení ohřevu, protipožární a výkonné elektroinstalační kabely a systémy detekce úniku. Na základě celého portfolia špičkových produktů nabízíme novátorská řešení řízení ohřevu, která vyhoví všem nárokům na použití při rafinaci ropy a zemního plynu a při výrobě biopaliv. Jsou k dispozici speciální produkty pro solární/fotovoltaický průmysl

Možná využití:

Udržování procesní teploty
Ochrana před zamrznutím
Zimní použití nástrojů
Detekce úniku
Protipožární a výkonné elektroinstalační kabely
Řízení a sledování
Aplikace_Speciální_aplikace_Speciální_otápění

Hlavní značky:

Raychem
Tracer
Pyrotenax
TraceTek
CapaciSense

Inspired Solutions for a Changing World