Ropa a plyn

leak detection systems for oil and gas industries

Společnost Pentair Thermal Management nabízí celosvětově na klíč konstrukční a realizační služby pro řízení ohřevu, protipožární a výkonné elektroinstalační kabely a systémy detekce úniku. Na základě celého portfolia špičkových produktů nabízíme novátorská řešení řízení ohřevu, která vyhoví všem nárokům na použití při rafinaci ropy a zemního plynu a při výrobě biopaliv.

Možná využití:

Udržování procesní teploty
Ochrana před zamrznutím
Zimní použití nástrojů
Detekce úniku
Protipožární a výkonné elektroinstalační kabely
Řízení a sledování

Hlavní značky:

Raychem
Tracer
Pyrotenax
TraceTek

Inspired Solutions for a Changing World