Zobrazit odvětví:

Stavitelství

Building & Construction
Poskytujeme stavebnímu průmyslu celou řadu energeticky účinných a spolehlivých ventilů a řešení pro vytápění a ochranu potrubí.
Více informací

Chemický a farmaceutický průmysl

Chemical & Pharmaceutical Industries
Usnadňujeme zákazníkům v chemickém a farmaceutickém průmyslu dosáhnout nových úrovní efektivnosti, bezpečnosti a trvale udržitelného rozvoje.
Více informací

Potraviny a nápoje

Food & Beverage heat trace systems
Specializujeme se na inteligentní integrovaná řešení řízení procesů pro celé spektrum výrobců potravin a nápojů.
Více informací

Námořní loďstvo

Offshore Leak Detection and heat tracing systems
Dodáváme námořnímu průmyslu rozsáhlou řadu vysoce kvalitních ventilů, ovladačů a řídicích jednotek, zkonstruovaných tak, aby odolaly stísněnému a korozivnímu prostředí.
Více informací

Báňský průmysl

Engineering design services for power industries
Dodáváme světová řešení s využitím novátorských technologií a sofistikovaných zařízení, která vyhovují potřebám odvětví zabývajících se dobýváním rud a užitkových nerostů.
Více informací

Ropa a plyn

leak detection systems for oil and gas industries
Poskytujeme zákazníkům jistotu a klidnou mysl, že vyhledávání ložisek, těžba, zpracování, rafinace a konečný prodej probíhají bezpečně a efektivně.
Více informací

Energie

Engineering design services for power industries
Vyrábíme produkty, které umožňují vytvářet bezpečnější, účinnější a "ekologičtější" řešení pro kritické aplikace v uhelných, plynových, atomových, slunečních a vodních elektrárnách.
Více informací

Voda

Advanced control systems for water industries
Poskytujeme integrovaná řešení pro vodárenství a úpravny odpadních vod...od přehrady až po domácnost.
Více informací
Inspired Solutions for a Changing World