Modulární systémy detekce úniku vody

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Od doby, kdy bylo vynalezeno potrubí v budovách, se jejich majitelé obávají škod způsobených vodou. Za 200 let se toho mnoho nezměnilo, až na to, že únik vody může vyjít tisíckrát dráž než u provlhlého sklepu předchozích generací…

Průsaky vody v kancelářích, hotelích, muzeích, počítačových místnostech, datových střediscích nebo jiných komerčních budovách mohou způsobit škody na majetku, datech nebo poškodit důvěru zákazníků.

Důležitá infrastruktura a zařízení běžně vyžadují nepřetržitou službu a dostupnost a absolutní bezporuchovost.

Systém detekce úniku vody

Společnost Pentair Thermal Management nabízí TraceTek systém detekce úniku vody - mnohostranně použitelný modulární systém s mnoha vzájemně zaměnitelnými součástmi, které lze pro každé použití nakonfigurovat podle potřeby. Široká řada poplachových modulů a modulárních součástí TraceTek umožňuje přesně přizpůsobit koncepci a rozvržení monitorování pro dané použití.

Systém detekce úniku vody TraceTek tvoří tyto základní části:

  • Snímací kabely a sondy - tyto kabely a sondy přímo detekují a přesně lokalizují zdroj úniku. Patří mezi ně kabely instalované pod vyvýšené podlahy, kabely určené pro odkapní mísy stropního potrubí, ploché sondy pro jímky nebo vlhká místa a miniaturní sondy pro stísněná místa.
  • Vodiče anebo propojovací kabely - jsou to kabely, které propojují modul se snímacím kabelem/součástmi
  • Koncové zakončení - jedná se o koncové zakončení jednotlivých větví snímacího kabelu v okruhu
  • Příslušenství - položky, např. přídržné svorky, které se používají k bezpečnému upevnění snímacího kabelu na požadovaném místě
  • Moduly s rozhraním pro čidla - tyto moduly poskytují potřebné budicí napětí k používání kabelu nebo sond. SIM potom monitoruje analogové proudové a napěťové úrovně, aby zjistil, kdy a kde došlo k úniku. Měření jsou digitalizována a přenesena zpět na řídicí a poplachový panel k zobrazení na uživatelském displeji nebo k předání do systémů vyšší úrovně. U těchto modulů se může jednat buď o nelokalizační poplachový modul pro pokrytí malé oblasti nebo o poplachový a lokalizační modul, který je schopen monitorovat jednu nebo více velkých oblastí.

Související produkty

Inspired Solutions for a Changing World