Zajištění průtoku

Společnost Pentair Thermal Management nabízí systémy ohřevu svislých vrtů PetroTrace jako nástroj pro zajištění průtoku/druhotné těžby ropy pro zvýšení/usnadnění produkce, eliminaci prostojů a prodloužení životnosti vrtu.

Ohřev svislých vrtů - koncepce kompletního systému řízení ohřevu

Systémy ohřevu svislých vrtů se dodávají jako vyprojektovaný systém, který využívá k ohřevu vrtu technologie elektrotermálního ohřevu pro zajištění průtoku anebo zvýšení průtoku ve výrobním řetězci.Elektrotermální topné kabely jsou umístěny v ropném ložisku a poskytují konstantní zdroj vysoké tepelné energie v produktivní zóně.Flow-Assurance-Industrial.jpg

Typický systém obsahuje:

 • Elektrotermální topný kabel pro svislé vrty
 • Kabel elektrického ponorného čerpadla
 • Sady pro připojení napájení a koncové zakončení
 • Svorkové systémy
 • Snímače teploty
 • Konektory pro použití v horní části vrtu
 • Řídicí a sledovací zařízení umístěná na povrchu
Ohřev nejhlubší části vrtu dodává teplo přímo do produktivní zóny

V ropném ložisku jsou extrémně vazké kapaliny v podstatě zablokovány v daném uskupení, neboť nejsou schopny téci, což ztěžuje těžbu ropy. Ohřev nejhlubší části vrtu je způsob přesného dodání tepla přímo do produktivní zóny.

 • Díky této přesnosti představuje elektrický ohřev nejhlubší části vrtu vynikající řešení pro druhotnou těžbu husté surové ropy a živice a pro ložiska s vysokým obsahem parafínu.
 • Aplikace pro nejhlubší část vrtu zahrnují vertikální i horizontální vrty.
Zajištění průtoku prostřednictvím konstantního zdroje tepelné energie

Systémy ohřevu svislých vrtů PetroTrace umožňují poskytnutím konstantního zdroje tepelné energie zabránit nákladným přerušením a výpadkům spojeným se zátkami z parafínu, hydrátu nebo husté ropy.

Surová ropa je směsí uhlovodíků, jako je parafín, aromatické sloučeniny, nafteny, pryskyřice a asfalt. Mezi těmito typy uhlovodíků mohou parafín (tj. vosky) a asfalt s vysokou molekulovou hmotností způsobovat potíže při těžbě a přepravě surové ropy z teplého ložiska do chladnější horní části vrtu.

Navíc chladnutí těžené ropy a plynu při proudění z ložiska skrz těžební potrubí může způsobovat celou řadu problémů. 

 • Při poklesu pod určitou teplotu, známou jako teplota vyloučení vosku, začne v kapalině docházet k vysrážení molekul vosku z kapalné fáze. Při poklesu pod tuto teplotu se mohou vosky vysrážet na povrchu těžebního potrubí , což může vést k zablokování průtoku ropy v potrubí, a mohou zvýšit vazkost a snížit produktivitu.
Služby, které jsou zárukou integrovaného řešení pro těžbu ropy
 • Konstrukční návrh
 • Instalace

Když zkombinujete naše vyspělé produkty s našimi službami v oblasti konstrukčních návrhů a instalace, dostanete integrované řešení pro těžbu ropy, které je strategicky naplánované a provedené pro poskytnutí optimálního systému řízení ohřevu.


Související produkty

Inspired Solutions for a Changing World