Total Care Warranty

20-Year-Warranty.giflogo_12warranty_90.gif

Až 20 let bez starostí s odlišnou koncepcí záruky

Kvalitní produkty - nainstalované a přezkoušené profesionálním elektrikářem - zaručují vlastníkům domů pohodlí teplé podlahy s naprostou péčí. Při instalaci systémů podlahového vytápění Raychem mohou nyní elektrikáři nabídnout svým zákazníkům 12letou záruku Total Care. A s ní je spojena plná podpora kvalitní značky. Profesionální elektrikář s osvědčením Certified Pro může prodloužit záruku Total Care až na 20 let.


Total Care = provedeme vše potřebné k zajištění teplé podlahy

Jestliže se mimořádně stane, že náš výrobek přestane fungovat a nebudeme ho moci opravit, poskytneme vám nový výrobek a zaplatíme jeho instalaci. A nejen to. Také zajistíme opravu podlahové krytiny nebo výměnu za krytinu stejné kvality.


Kvalita, kterou stojí za to podporovat

Naše výrobky mají špičkovou kvalitu. Prokázali jsme to v mnoha instalacích - v průmyslových, komerčních a obytných stavbách. V pozadí této kvality jsou: pečlivý výběr správných materiálů, soustavná vylepšování procesů a rozsáhlá kontrola kvality. Našim hlavním výrobním a distribučním závodům je každoročně udělována certifikace podle norem ISO 9001.


Koncepce v kostce

Jestliže máte zájem o úplné informace, stáhněte si Osvědčení o záruce a Registrační formulář

Záruka naprosté péče platí ve všech evropských a postsovětských zemích a vztahuje se na všechny vadné systémy podlahového vytápění Raychem.

Podmínky platnosti

  1. Produkty nainstaloval kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými nařízeními a předpisy a podle našeho návodu k instalaci.
  2. Elektrikář vyplní a podepíše registrační formulář pro poskytnutí záruky.
  3. Vlastník nemovitosti uschová registrační formulář společně s fotografiemi nebo nákresy z instalace.
  4. Aby platila 20letá záruka, musí provést instalaci elektrikář s osvědčením Certified Pro a musí být zaregistrována online.

Tím budeme schopni správně vyřešit každou vzniklou situaci. Náš závazek...

  1. Zdarma opravíme nebo vyměníme produkty.
  2. Zdarma uvedeme podlahu do původního stavu s použitím stejně kvalitních materiálů.
  3. U termostatů je záruka omezena na dodání nového produktu po dobu 12 let.


Inspired Solutions for a Changing World